Predsedníctvo, kopmpetencie budú doplnené po 1. stretnutí predsedníctva

 • Vladimír Bužek - štatutár, koordinácia, marketing, financie
 • Miroslav Bendík - reprezentácia, CTM, Antidoping
 • Tatiana Binderová - rozhodcovia, pravidlá, ŠTK
 • Jozef Bošanský - zástupca športovcov, ŠTK, súťaže
 • Viera Hanuliaková - média, marketing, monitoring

 

Generálny sekretár

 • komunikácia s klubmi a členmi
 • komunikácia s externými organizáciami
 • zabezpečovanie výjazdov a sústredení
 • príprava podkladov pre vedenie účtovníctva
 • zodpovedný za dodržiavanie termínov členmi predsedníctva, reprezentantami, členmi CTM a predsedami klubov
 • výdaj materiálu SLZ na súťaže, reprezentačné výjazdy a sústredenia

 

Komisia rozhodcov  

 • Ľubomír Styk - Predseda komisie
 • Tatiana Binderová -člen
 • Mária Kúdelčíková -člen
 • Ingrid Šiloňová -člen

 

Štatút Rozhodcovskej komisie -link

 • schvaľovanie nominácií rozhodcov na súťaže
 • zabezpečovanie podmienok pre činnosť rozhodcov
 • zabezpečenie vzdelávania rozhodcov
 • hodnotenie činnosti rozhodcov
 • riešenie porušení pravidiel rozhodcami 
 • interpretácia pravidiel

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook