Predsedníctvo SLZ

 • Vladimír Bužek - štatutár, koordinácia, marketing, financie
 • Miroslav Bendík -reprezentácia, CTM, Antidoping
 • Ingrid Šilonová - rozhodcovia, pravidlá,
 • Jozef Bošanský - zástupca športovcov, ŠTK, súťaže
 • Viera Hanuliaková - média, marketing, monitoring

 

Jaroslav Valo - Sekretár

 • komunikácia s klubmi a členmi
 • komunikácia s externými organizáciami
 • zabezpečovanie výjazdov a sústredení
 • príprava podkladov pre vedenie účtovníctva
 • zodpovedný za dodržiavanie termínov členmi predsedníctva, reprezentantami, členmi CTM a predsedami klubov
 • výdaj materiálu SLZ na súťaže, reprezentačné výjazdy a sústredenia

 

Komisia rozhodcov  
Štatút Rozhodcovskej komisie -link
 
 • Ľubomír Styk - Predseda komisie
 • Mária Kúdelčíková -člen
 • Ingrid Šiloňová -člen

 

 

Reprezentačná komisia
Štatút Reprezentačnej komisie -link
 
 • Miroslav Bendík - Predseda komisie
 • Boris Baláž -člen
 • Vlastimil Schindler -člen
 • Miroslav Duchoň -člen
 • Vladimír Bužek -člen

 

 

Trénersko-metodická komisia
Štatút Trénersko-metodickej komisie -link

 

Elena Bendíková - Predseda komisie

 

 

Športovo technická komisia
Štatút Športovo technickej komisie -link
 
 • Jozef Kúdelčík -člen
 • Jozef Bošanský -člen
 • Iveta Kundráciková -člen-ocenenia

 

 Disciplinárna komisia

Disciplinárny a odvolací poriadok -link
 
Alojz Chnúrik - Predseda
Ján Longa - Podpredseda
Pavel Braso
František Kundrácik
Peter Nagy

Odvolacia komisia
Juraj Duchoň - Predseda
Viliam Srdoš - Podpredseda
Boris Baláž
Stanislav Gažík
Libor Kubíček st.

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook