Predsedníctvo, kopmpetencie budú doplnené po 1. stretnutí predsedníctva

 • Vladimír Bužek - štatutár
 • Miroslav Bendík - reprezentácia
 • Tatiana Binderová
 • Jozef Bošanský - zástupca športovcov
 • Viera Hanuliaková

 

Generálny sekretár

 • komunikácia s klubmi a členmi
 • komunikácia s externými organizáciami
 • zabezpečovanie výjazdov a sústredení
 • príprava podkladov pre vedenie účtovníctva
 • zodpovedný za dodržiavanie termínov členmi predsedníctva, reprezentantami, členmi CTM a predsedami klubov
 • výdaj materiálu SLZ na súťaže, reprezentačné výjazdy a sústredenia

 

Komisia rozhodcov  

 • schvaľovanie nominácií rozhodcov na súťaže
 • zabezpečovanie podmienok pre činnosť rozhodcov
 • zabezpečenie vzdelávania rozhodcov
 • hodnotenie činnosti rozhodcov
 • riešenie porušení pravidiel rozhodcami 
 • interpretácia pravidiel

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook