Jedným z dôležitých faktorov pre presnosť streľby je stabilita strelca a vyváženosť jeho postoja pred výstrelom a počas samotného výstrelu. 

Na kontrolu a nácvik rovnováhy existujú komerčné zariadenia, či už integrované do obuvi alebo do podlahy. Nevýhodou týchto zariadení je cenová náročnosť a tým pádom aj dostupnosť pre širšie použitie. 

Pokúsili sme sa vyvinúť systém cenovo nenáročný a s jednoduchým použitím. Základom systému je PC alebo notebook s bluetooth rozhraním, Windows 7, 8 a 10 a  Ballance board používaný k hracej konzole Nintendo WII alebo WII U. 

Ballance  board je možné zakúpiť napríklad v Alze.

Pre prácu na PC bolo potrebné naprogramovať software, ktorý spracúva dáta z ballance boardu a zobrazuje ich na obrazovke a zároveň ich aj ukladá pre neskoršie prezeranie a analýzy. Program a potrebné súčasti sú Vám bezplatne k dispozícii.

Inštalačný balíček obsahuje:

ArcherBalance.zip – software na zobrazovanie ťažiska strelca a záznam údajov

BalanceView.zip – software na analýzu zaznamenaných dát

jre-8u101-windows-i586.exe – 32 bitová Java potrebná pre spustenie software

SampleData.zip – vzorové dáta

 

Postup inštalácie

1. nainštalujte Javu spustením jre-8u101-windows-i586.exe

2. Vytvorte adresár a rozbaľte do neho ArcherBalance.zip. Software spustíte kliknutím na ArcherBalance.jar

3. Vytvorte adresár a rozbaľte do neho BalanceView.zip. Software spustíte kliknutím na BalanceView.jar

 

Spustenie software na kontrolu stability

1. Spárujete Ballance board s PC alebo notebookom pri otázke na PIN kliknite na  Next.

2. Spustite ArcherBalance.jar

3. Na obrazovke je možné vidieť modrý kurzor zobrazujúci polohu ťažiska osoby stojacej na Ballance boarde.

 

4. Nahranie sekvencie pohybu spustíte aj ukončíte stlačením klávesy Enter. Program uloží dáta aj obrázok zaznamu pohybu ťažiska.

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook