Switch to the english version...

Nasledujúce testy slúžia na trénovanie a otestovanie schopnosti sústrediť sa


Reakcia na zmenu farby
Tento test trénuje schopnosť krátkodobého sústredenia (do 10s) a vyhodnocuje ju na základe vašej reakcie na zmenu farby. Opakuje sa 6-krát a zobrazí sa priemerná doba medzi zmenou farby a Vašou reakciou. Počet opakovaní a časy oneskorenia simulujú 6 výstrelov z luku.
Návod: Klepnite do obrazovky a čakajte, kým sa červený obdĺžnik zmení na zelený. Okamžite po zmene farby na zelenú klepnite do obrazovky. Vyhodnocuje sa Vaše oneskorenie v milisekundách.
Pre Vašu informáciu: rýchlosť reflexov býva typicky 200 - 400 ms. Ak Vám v teste vychádzajú výrazne vyššie hodnoty, potom je pravdepodobne príliš pomalý Váš počítač alebo internetový prehliadač.


Reakcia na zvukový signál
Tento test trénuje schopnosť krátkodobého sústredenia (do 10s) a vyhodnocuje ju na základe vašej reakcie na zvukový signál. Opakuje sa 6-krát a zobrazí sa priemerná doba medzi zvukovým signálom a Vašou reakciou. Počet opakovaní a časy oneskorenia simulujú 6 výstrelov z luku.
Návod: Klepnite do obrazovky a čakajte, kým nezaznie zvukový signál. Okamžite po zaznení zvukového signálu klepnite do obrazovky. Vyhodnocuje sa Vaše oneskorenie v milisekundách.
Pre Vašu informáciu: rýchlosť reflexov býva typicky 200 - 400 ms. Ak Vám v teste vychádzajú výrazne vyššie hodnoty, potom je pravdepodobne príliš pomalý Váš počítač alebo internetový prehliadač.


Hľadanie vybraných čísel v tabuľke
Tento test trénuje schopnosť strednodobého sústredenia (1 minúta) pomocou hľadania čísel v tabuľke. Opakuje sa 3-krát a zobrazí sa celkový počet nájdených čísel.
Návod: Klepnite do obrazovky a potom postupne v tabuľke klepnite na čísla v takom poradí, ako sú uvedené v riadku pod tabuľkou.
Pre Vašu informáciu: 20 a viac nájdených čísel je dobrý výsledok, nad 27 nájdených čísel je vynikajúci výsledok.


Hľadanie všetkých čísel v tabuľke v stanovenom poradí
Tento test trénuje schopnosť dlhodobého sústredenia (cca 10 minút - podľa Vašich schopností) pomocou hľadania čísel v tabuľke. Vyhodnocuje sa čas potrebný na nájdenie všetkých čísel v poradí.
Návod: Klepnite do obrazovky a potom postupne v tabuľke klepnite na čísla v poradí 0 - 99 alebo 99-0 podľa toho, ako je uvedené v riadku pod tabuľkou.
Pre Vašu informáciu: čas pod 10 minút je dobrý a pod 6 minút vynikajúci.