Informačný systém športu

Zverejňovanie informácií v informačnom systéme športu.

§ 99

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

§ 104

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

 

Ekonomické informácie

Rozpočet 2016  -link

Účtovná závierka za rok 2016  -link

Rozpočet 2017  -link

Pravidlá pre výpočet príspevku na športovú činnosť klubov  -link

Rozpočet 2018  -link 

 

Zmluvy

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ 2016  -link

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 2017  -link

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ 2017  -link

Zmluva o spolupráci SAUŠ - Letná univerziáda 2017  -link

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 2017  -link

Zmluva poistenie majetku  -link

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 2018  -link 

 

Registre

Register osôb  -link 

Register športovcov do 23 rokov  -link

Register talentovaných športovcov  -link

Register amatérskych športovcov  -link

Register profesionálnych športovcov  -link

Register športových odborníkov - tréneri  -link

Register športových odborníkov - rozhodcovia  -link

Register športových odborníkov - ostatní  -link

Register dobrovoľníkov  -link

Register právnických osôb  -link

 

Ostatné

Valné zhromaždenie 2016  pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2017  pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2018  pozvánka  program

 

Predsedníctvo 19.03.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 11.05.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 06.07.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 08.09.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 13.09.2016  pokračovanie zasadnutia z 08.09.2016  

Predsedníctvo 21.09.2016  pokračovanie zasadnutia z 08.09.2016 a 13.09.2016

Predsedníctvo 04.11.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 14.01.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 15.02.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 11.06.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 01.08.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 13.09.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 18.10.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 24.01.2018  pozvánka a program 

Predsedníctvo 21.02.2018  pozvánka a program

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook