Zverejňovanie informácií v informačnom systéme športu.

§ 99

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

§ 104

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

 

Ekonomické informácie

Rozpočet 2016  -link

Účtovná závierka za rok 2016  -link

Rozpočet 2017  -link

Pravidlá pre použitie a čerpanie príspevku uznanému športu a prostriedkov z verejných zdrojov  -link

Pravidlá pre výpočet príspevku na športovú činnosť klubov  -link

Účtovná závierka za rok 2017  -link

Výročná správa a správa audítora za rok 2017  -link

Dodatok k výročnej správe 2017 so stanoviskom auditora -link

Rozpočet 2018  -link 

Účtovná závierka za rok 2018 -link

Výročná správa za rok 2018  -link

Rozpočet 2019  -link

Rozpočet 2020 -link

Účtovná závierka za rok -link

Výročná správa 2019 -link

Ropočet 2021  -link

Výročná správa 2020 -link

Rozpočet 2022-aktualiovaný 06/2022  -link

Výročná správa 2021 -link

Rozpočet 2023 -link

Výročná správa 2022  -link

Rozpočet 2024 -link

 

 

Zmluvy

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ 2016  -link

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 2017  -link

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ 2017  -link

Zmluva o spolupráci SAUŠ - Letná univerziáda 2017  -link

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 2017  -link

Zmluva poistenie majetku 2017  -link

Darovacia zmluva SAMIK 2017  -link

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 2018  -link 

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ 2018  -link

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity  -link

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  -link  prílohy  

Zmluvy 2019

Zmluva o poskytnutí príspevku MŠVVaŠ V. Hurbanovi -link

 

Ostatné

Valné zhromaždenie 2016  pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2017  pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2018  pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica materiály predložené na rokovanie  predsedníctvom  klubmi

Valné zhromaždenie 2018 pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2019 pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2020 pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2021 Jún pozvánka  program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

Valné zhromaždenie 2021 Novemeber pozvánka program  počty hlasov  zápisnica  uznesenie

 

Predsedníctvo 19.03.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 11.05.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 06.07.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 08.09.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 13.09.2016  pokračovanie zasadnutia z 08.09.2016  

Predsedníctvo 21.09.2016  pokračovanie zasadnutia z 08.09.2016 a 13.09.2016

Predsedníctvo 04.11.2016  pozvánka a program

Predsedníctvo 14.01.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 15.02.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 11.06.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 01.08.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 13.09.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 18.10.2017  pozvánka a program

Predsedníctvo 24.01.2018  pozvánka a program 

Predsedníctvo 21.02.2018  pozvánka a program

Predsedníctvo 17.04.2018  pozvánka a program 

Predsedníctvo 02.06.2018  pozvánka a program 

Predsedníctvo 30.10.2018 pozvánka a program

Predsedníctvo 29.12.2018 pozvánka a program

Predsedníctvo 05.02.2019 pozvánka a program

 

Predsedníctvo hlasovanie per rollam Smernica o cestovných náhradách a prílohy 08.07.2018  zápisnica

Predsedníctvo hlasovanie per rollam 31.03.2019 zápisnica

Predsedníctvo hlasovanie per rollam 24.04.2019 zápisnica

Predsedníctvo hlasovanie per rollam 16.05.2019 zápisnica

Predsedníctvo hlasovanie per rollam 10.06.2019 zápisnica

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook