Informačný systém športu

Zverejňovanie informácií v informačnom systéme športu.

§ 99

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

§ 104

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

 

Ekonomické informácie

Rozpočet 2017  -link

Pravidlá pre výpočet príspevku na športovú činnosť klubov  -link

 

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 2017  -link

 

Registre

Register športovcov do 23 rokov  -link

Register fyzických osôb  -link

Register právnických osôb  -link

 

Ostatné

Pozvánka na Valné zhromoždenie 2016  -link

Pozvánka na Valné zhromoždenie 2017  -link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook