Pre usporiadateľov súťaží

Inštalácia skórovacieho software IANSEO  -link

Používanie skórovacie software IANSEO so SLZ template súťaže  -link 

Základný template SLZ súťaže pre import do IANSEO WA720 (2024)  -link

Základný template SLZ súťaže pre import do IANSEO WA_hala (2024) -link

Základný template SLZ súťaže pre import do IANSEO WA_3D (2024) -link

 

Prihlasovací formulár na súťaže v Ianseo -link  (zoznam členov k Máj. 2024)

Aktuálne Súťažné zostavy  -link

 

Pre rozhodcov

Zoznam rozhodcov SLZ  -link

Príručka rozhodcu - pracovná verzia  -link  pripomienky

Vzory bodovačiek na súťaže  hala  terčová  3D  terénna

 

Materiály zo školenia rozhodcov

   Prehľad pravidiel  -link

   Povolené náradie a kontrola náradia  -link1link2,  link3 

   Trať pre terénnu a 3D lukostreľbu  -link

   Strelnica pre terčovú a halovú lukostreľbu  -link

   Činnosť rozhodcu počas súťaže  -link

   Priebeh súťaže  -link

   Hodnotenie šipov -link

   Dôsledky porušovania pravidiel (eng)  -link

 

Prípadové štúdie z World Archery "Judge Newsletter"

   Prípadová štúdia 84.1  -link

   Prípadová štúdia 84.2  -link   

   Prípadová štúdia 85.1  -link

   Prípadová štúdia 87.1  -link

   Prípadová štúdia 88.1  -link

   Prípadová štúdia 88.2  -link

   Prípadová štúdia 91.1  -link

   Prípadová štúdia 91.2  -link

   Prípadová štúdia 92.1  -link

   Prípadová štúdia 92.2  -link

   Prípadová štúdia 93.1  -link

   Prípadová štúdia 93.2  -link

   Prípadová štúdia 86.1  -link

   Prípadová štúdia 86.2  -link

   Prípadová štúdia 84.3  -link

   Interpretácia pravidiel - používanie okuliarí  -link

   Interpretácia pravidiel - používanie načúvacej pomôcky -link

   Interpretácia pravidiel - používanie závaží na madle HL  -link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook